Etablering av  thuja

Etablering av thuja

Behandling av nye planter; På våren selges  thuja ofte med strienett rundt klumpen. De er da tatt opp av bakken ...