Busk- og klatreroser  er ofte mer hardføre enn vanlige roser, Historiske buskroser er sunne -hardføre og riktblomstrende. Ofte sterk duft.  De blomstrer fra juni-sent juli- mens som regel vanlige busk-og klatreroser blomstrer til frosten.

Buskroser, historiske, Engelske, moseroser  og nyere:

 

Kanadiske -ekstra hardføre

 

         Klatreroser (Slyngroser)

er roser som trenge støtte- som kan bli fra 2-4m

Det finnes både i gule-røde -rosa -hvite  orange  Her et utvalg.