Pæretrær  er mindre brukt i Norge enn eple, men det finnes sorter som klarer seg bra og gir frukt.  Pærer krever generellt litt varmere /tørrere klima enn eple. Flere nye gode sorter som Anna og Ingeborg  gir bra frukt og de gamle sortene holder stand. Beskjæring er mye likt eple. Beskjæring kan skje fra tidlig vår til sen høst, men unngå sterk beskjæring på unge trær. Plantes med podestedet 5-10 cm over jorda, og det bør holdes rent for ugras de første åra.  Moderat gjødsling.