Epletrær har vært mye dyrket i Norge. Sortene har endret seg noe- Noen av de gamle er ikke i handelen mer, og  det har kommet flere nye sorter som skal være sterke mot sykdom. Epletrær generellt blir ikke så store som før pga  grunnstammene som blir brukt  er ikke så kraftigvoksende.  Planteavstand bør likevel være  3-4 m til neste frukttre.  Noen av sortene , bl.a Discovery, Summerred egner seg som espaliertre- da kan det plantes tettere.  Fruktre kan plantes fra tidlig vår til sen høst. Podestedet skal være over bakkenivå. Hold området rundt ugressfritt, spesiellt viktig de første åra. Beskjæring er fra sen vinter t.o.m. mai. Unge trær trenger ofte lite beskjæring. Sterk beskjæring  kan gjøre at fruktbæring utsettes.

Vi selger også familietrær der flere sorter er podet inn på samme tre.